ข้ามไปเนื้อหาหลัก
ด้านบน

Women for Afghan Women

Fresh Meadows, New York

Women For Afghan Women is a women's human rights organization based in Kabul and New York. We were founded in April, 2001, six months before 9/11, and since then have advocated for the rights of Afghan women and built programming to secure, protect and advance Afghan women's human rights in New York and across Afghanistan.

WAW is a grassroots civil society organization dedicated to securing and protecting the rights of disenfranchised Afghan women and girls, in Afghanistan and New York, particularly their rights to develop their individual potential, to self-determination, and to be represented in all areas of life: political, social, cultural and economic. We advocate for women's rights and challenge the norms that underpin gender-based violence wherever opportunities arise to influence attitudes and bring about

การบริจาคทำงานอย่างไร
คลิกปุ่ม 'บริจาคทันที' แล้วเลือกจำนวนเงินบริจาค จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังส่วนดำเนินการชำระเงินที่คุณเลือก เมื่อดำเนินการบริจาคแล้ว เงินบริจาคจะถูกส่งไปยังการกุศลที่คุณเลือก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่