ข้ามไปเนื้อหาหลัก
ด้านบน

ARTOLUTION INC

Brooklyn, New York

Artolution is a community-based public art organization that seeks to ignite positive social change through collaborative art making. We facilitate projects around the world that connect diverse peoples in order to address common social objectives. Our projects bring together children, families, local artists, educators and community groups. Our main objective is to address critical issues related to armed conflict, trauma and social marginalization by cultivating sustainable global initiatives that promote reconciliation, healing and resilience.

Artolution is founded in participatory and collaborative art making. Our process empowers artists, young people and communities to be agents of positive social change, to explore critical societal issues and create opportunities for constructive dialogue.

Palestininan woman with paintbrush low res.jpg
We believe that through the process of creating collaborative art, diverse communities can come together in times of conflict and social turmoil to address the challenges they ... อ่านเพิ่มเติม

การบริจาคทำงานอย่างไร
คลิกปุ่ม 'บริจาคทันที' แล้วเลือกจำนวนเงินบริจาค จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังส่วนดำเนินการชำระเงินที่คุณเลือก เมื่อดำเนินการบริจาคแล้ว เงินบริจาคจะถูกส่งไปยังการกุศลที่คุณเลือก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่